Cilt: 18, Sayı: 1, Yıl: 2012

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

 

İçindekiler

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK - Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK. m.98)

Sayfa: 3-38

 

 Dr. Volker HELMERT

(Çev. Yrd. Doç. Dr. H. Özden ÖZKAYA FERENDECİ)

Avrupa Mukayeseli Hukuku’nda Suç Kavramı

Sayfa: 39-50

 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER

Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve

Erken Klâsik Dönemdeki Öğreti

Sayfa: 51-146

 

Ar. Gör. Zahit YILMAZ

Suçluyu Kayırma Suçu (TCK.m.283)

Sayfa: 147-178

 

Ar. Gör. Zafer İÇER

Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.272)

Sayfa: 179-226

 

Ar. Gör. Kerim ÇAKIR

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Gizliliğin İhlali Suçu ve Ceza Muhakemesi Hukuku İle İlişkisi

Sayfa: 227-266

 

Ar. Gör. Özge APİŞ

Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli/Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması

Sayfa: 267-296

 

Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU

Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Düşürtme Suçu

Sayfa: 297-335

 

Anthony CHAMBOREDON

(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Meltem SARIBEYOĞLU)

Çeşitli Görünümleriyle Avrupa Özel Hukuk Kodifikasyonu?

Sayfa: 335-352

 

Yrd. Doç. Dr. H. Özden ÖZKAYA-FERENDECİ

Alman ve İsviçre Hukukları’ndaki Kademeli Dava (Stufenklage)ile 6100 Sayılı HMK’ya Göre Belirsiz Alacak Davası’nın Karşılaştırılması

Sayfa: 353-382

 

Yrd. Doç. Dr. İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı Uyarınca Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

Sayfa: 383-402

 

Ar. Gör. K. Berk KAPANCI

Türk Borçlar Kanunu’nun 14. Maddesinin Öngördüğü Yeni Şekil Düzenlemesinin Getirdikleri

Sayfa: 403-430

 

Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Hasılat (Ürün) Kirasının Sona Ermesi

Sayfa: 431-466


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:36:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM