Cilt: 14, Sayı: 4, Yıl: 2008

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 

Prof.Dr.Bedia DEMİRİŞ

Eski Roma'nın Edebi Metinlerinde Bir Kavram Olarak 'Dekıctum'un Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme 

Sayfa: 1-11

 

Yrd.Doç.Dr.Fulya İlçin GÖNENÇ

Haksız Fiil Sorumluluğu'nun Tarihsel Gelişimi

Sayfa: 13-28

 

Prof.Dr.Cevdet YAVUZ

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na Göre "Kusursuz Sorumluluk" Halleri ve İlkeleri

Sayfa: 29-61

 

Prof.Dr.Gökhan ANTALYA

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler

Sayfa: 63-83

 

Prof.Dr.Atilla ALTOP

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na Göre Hakkaniyet Sorumluluğu

Sayfa: 85-97

 

Yrd.Doç.Dr.Kerem Cem SANLI

İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt:"Hand Formülü"

Sayfa: 99-131

 

Doç.Dr.Pervin SOMER

Roma Hukukunda Hekimin Sorumluluğu

Sayfa: 133-151

 

Prof.Dr.Mustafa DURAL

Hekimin Sorumluluğu ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sayfa: 153-156

 

Prof.Dr.Bülent TAHİROĞLU

Kusursuz Sorumluluk ve Modern Hukuklara Etkisi

Sayfa: 157-170

 

Yrd.Doç.Dr.Ekrem KURT

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Sayfa: 171-192

 

Pof.Dr.Nadi GÜNAL

La Responsabilita Da Delictum, Con Particolare Riguardo All'iniura E Al Damnum Iniuria Danom

Sayfa: 193-203

 

Doç.Dr.Nuri ERİŞGİN

Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğu

Sayfa: 205-273

 

Yrd.Doç.Dr.Gökçe TÜRKOĞLU-ÖZDEMİR

Roma Hukuku'nda Hakimin Sorumluluğu

Sayfa: 275-302

 

Yrd.Doç.Dr.Fulya ERLÜLE

Yapımcının Sorumluluğu

Sayfa: 303-340


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.04.2022 12:42:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM