Cilt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2012 (Özel Sayı)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

İçindekiler

 

1. GÜN: 10 MAYIS 2012

 

1. OTURUM (Tıklayınız)

 

Ticari işletme ve Tacir Kavramları ile lgili 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sami KARAHAN  Sayfa: 3

 

Ticari Satım Sözlesmelerinde Satıcının Ayıba Karsı Tekeffül Borcu ve Bu Baglamda 6102 Sayılı TTK. m. 18/III Hükmünün Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN................................................................... 11

 

Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu

Dr. Murat TOPUZ........................................................................................ 19

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Acentelikle lgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN.............................................................................. 81

 

2. OTURUM (Tıklayınız)

 

Ticari Davalar

Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN Ar. Gör. Yakup ORUÇ ................................................................................ 99

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki İşbölümü itirazının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İbrahim ERCAN.......................................................................... 111

 

Şirketlerin Taraf Ehliyeti

Yrd. Doç. Dr. Serdar KALE ....................................................................... 119

 

3. OTURUM (Tıklayınız)

 

Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri

Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR...................................................................... 129

 

Karşılastırmalı Hukuk Işıgında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınaî Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması

Av. Dr. Cahit SULUK................................................................................. 157

 

6102 Sayılı TTK’nun Haksız Rekabete Dair Düzenlemelerinin Amacı ve Korudugu Menfaatler Çerçevesinde Dürüst ve Bozulmamıs Rekabet Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Sirin GÜVEN....................................................................... 175

 

4. OTURUM (Tıklayınız)

Yeni TTK ve HMK Çerçevesinde Ticari Defterler

Dr. Aysegül SEZGN HUYSAL................................................................... 191

 

2. GÜN: 11 MAYIS 2012

 

5. OTURUM (Tıklayınız)

 

İsletme Konusu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Temsili Doç. Dr. Murat ALIŞKAN.......................................................................... 207

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Şirket Birleşme ve Devralmalarında Teminat ve Denkleştirmeler

Av. Cahit AGAOGLU................................................................................. 221

 

Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluklarının Sınırlandırılması

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOSTAN ................................................................... 231

 

6. OTURUM (Tıklayınız)

 

Şirketler Toplulugunda Güvenden Doğan Sorumluluk

Prof. Dr. Ahmet BATTAL........................................................................... 245

 

Şirketler Toplulugunda Karsılıklı İştirak

Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON ............................................................. 255

 

Şirketler Topluluguna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Tesebbüs Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Kagan SUSUZ ..................................................................... 269

 

Şirketler Toplulugunda Denklestirme

Yrd. Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL.................................................. 281

 

7. OTURUM (Tıklayınız)

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi

Doç. Dr. Rauf KARASU............................................................................. 311

 

Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN ÇOŞGUN .............................................. 333

 

Ön Şirket ve Hukuki Niteligi

Yrd. Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN .................................................. 349

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 342’ye Göre Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması

Dr. Seniha DAL.......................................................................................... 371

 

8. OTURUM (Tıklayınız)

 

Türk Ticaret Kanunu’nun Halka Arz Kavramına Yaklaşımı

Doç. Dr. Çaglar MANAVGAT.................................................................... 401

 

Anonim Şirketin Kurulusundaki Eksikliklerin Hukuki Sonuçları ve Tescilin Sağlıga Kavuşturucu Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKUT ................................................................... 411

 

Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk

Yrd. Doç. Dr. R. Eda GRAY...................................................................... 431

 

9. OTURUM (Tıklayınız)

 

Çarter Sözlesmeleri ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Uygulamada Yaratacagı Yeni Sorunlar

Av. Ahmet ÇALIK....................................................................................... 443

 

Deniz Alacaklarına Karsı Donatanın Sorumlulugunun Sınırlandırılmasına Dair 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü

Av. Tevfik Adnan GÜR............................................................................... 451

 

10 OTURUM (Tıklayınız)

 

Deniz Hukuku'nda Alternatif Çözüm Yolları

Doç. Dr. Pınar AKAN ................................................................................ 465

 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken Türk Ticaret Kanunun'da Kılavuzluk Kurtarma liskisi

Av. Hasan HÜRMAN ................................................................................. 477

 

11. OTURUM (Tıklayınız)

 

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi Alacagı

Prof. Dr. İnci KANER ................................................................................ 487

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çatma Hükümlerinin Degerlendirilmesi

Av. Ergun ERSOY....................................................................................... 491

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Müsterek Avarya

Yrd. Doç. Dr. Mehtap CVR ENGN......................................................... 507

 

12. OTURUM (Tıklayınız)

 

Yeni TTK Uyarınca Navlun Sözlesmelerinde Yükü nceleme ve Bildirim

Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT ..................................................... 517

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Deniz Yolu ile Yolcu Tasıma Sözlesmesi

Yrd. Doç. Dr. lknur ULUG CCM........................................................... 525

 

Garanti Mektubu Karsılıgında Düzenlenen Temiz Konismentolardan Dolayı Tasıyanın Sorumlulugu

Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY..................................................................... 545

 

3. GÜN: 12 MAYIS 2012

 

13. OTURUM (Tıklayınız)

 

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve nceleme Hakkı

Prof. Dr. Hasan PULASLI ......................................................................... 587

 

Anonim Sirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Konusunda Karsılasılabilecek Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. lyas ÇELKTAS .................................................................. 601

 

Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri

Doç. Dr. Besir Fatih DOĞAN.................................................................... 609

 

14. OTURUM (Tıklayınız)

 

Yeni TTK’ya Göre Anonim Sirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklıgın Tespiti ve Sonuçları

Prof. Dr. smail KAYAR............................................................................. 643

 

Sirkete Borçlanma Yasagı

Prof. Dr. Mustafa ÇEKER.......................................................................... 659

 

Anonim Sirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliligi (Özellikle Batıl Yönetim Kurulu Kararları) (TTK m. 391)

Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER............................................................ 671

Anonim Ortalık Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulugu (TTK m. 549 - 563)

Yrd. Doç. Dr. Hanife DOĞRUSÖZ KOSUT .............................................. 683

 

15. OTURUM (Tıklayınız)

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1484. Maddesine Göre Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Zarar Görene Karsı İfa Yükümlülügü

Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI ÖZTUNA.................................................... 699

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü

Yrd. Doç. Dr. rem ARAL ELDELEKLOGLU.......................................... 725

 

Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabilecegi Savunmalar

Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR....................................................................... 733

 

16. OTURUM (Tıklayınız)

 

Kambiyo Senetlerinin Sekil Bakımından Geçerliligine Uygulanacak Hukuk: Tamamlayıcı Kuralda Vatandaslık Faktörü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN .................................................................. 751

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Esya Tasıma Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler

Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL............................................................... 769

 

Hava Tasımacılıgında Montreal Sözlesmesinin Yürürlüge Girmesinin ç Hukuka Etkisi

Yrd. Doç. Dr. M. Barıs GÜNAY Yrd. Doç. Dr. Muharrem GENÇTÜRK...................................................... 793

 

17. OTURUM (Tıklayınız)

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler

Prof. Dr. Sükrü YILDIZ.............................................................................. 809

 

Kaydi Sisteme liskin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Mücahit ÜNAL .................................................................... 819

 

18. OTURUM (Tıklayınız)

 

Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi

Prof. Dr. Ayse SÜMER............................................................................... 839

 

Limited Sirkette Ortagın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması

Yrd. Doç. Dr. Ayse SAHN......................................................................... 851

 

6103 Sayılı TTK Uygulama Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Adnan DEYNEKL ...................................................................... 859


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:35:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM