Cilt: 17, Sayı: 3-4, Yıl: 2011 (Özel Sayı)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 


Açılış Konuşması

Prof. Dr. M. Emin ARTUK  (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 

Prof. Dr. Nihal SABAN  (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)

Sayfa : 3-7

 

Birinci Oturum (Vergi, Çok Anlamlılıkta Bir Katman)

Prof.Dr.Gülsen GÜNEŞ (Oturum Başkanı) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ar. Gör. Dr.Cenker GÖKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yönlendirici Vergilendirme

Sayfa : 9-30

 

İkinci Oturum (AYM/ ATAD, Yakın ve Uzak Deneyimler)

Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ (Oturum Başkanı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ar. Gör. Gamze GÜMÜŞKAYA ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Vergi Ödevlisinin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurusunun Kabul Edilebilirlik Koşulları

Ar .Gör. Nuray AŞÇI AKINCI (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Haklı Neden Öğretisi

Sayfa : 31-81

 

Üçüncü Oturum (KVK, Eşiklere İçsel Bakış)

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ (Oturum Başkanı) Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ar. Gör. Gülşen GEDİK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Türk Vergi Hukukunda Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Vergilendirilmesi

Ar.Gör. Erdem ATEŞAĞAOĞLU (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Kar Payının Peçeleme İşlemleri İle Gizli Şekilde Dağıtılması

Sayfa : 81-121

 

Dördüncü Oturum (Sorumluluk, Paradigmanın Özne Mesafeleri)

Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI (Oturum Başkanı) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Memduh ASLAN (İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu

Ar. Gör. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Vergi Anlaşmalarında Gerçek Lehdar Kavramı

Sayfa : 127-169

 

Beşinci Oturum (Vergi Hukuku, İsmi ve Cismiyle Tanıklıklarımız)

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ (Oturum Başkanı) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Billur YALTI (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Vergi Hukukunda Tanıklıklarımız:“Dün Azdık - Bugün Varız - Yarın Artacağız”

Prof. Dr.Mustafa AKKAYA (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Vergi Hukuku Eğitimi ve Vergi Hukuk Algısı Üzerine

Av. Dr.Fatoş KILIÇ (İstanbul Barosu) Rekabeti Bozucu Vergi İncelemeleri

Av. Dilek TAŞÖREN (İstanbul Barosu Vergi Hukuku Merkezi) Vergi Hukuku Alanında, İdari İhtilafların Çözümünde Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Sayfa: 169-193

 

Kapanış


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.04.2022 12:42:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM