Cilt: 17, Sayı: 1-2, Yıl: 2011

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

 İçindekiler

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK

Der Straftatbestand Der Folter (§§ 94, 95 DES Turkischen STGB)

Sayfa: 3-48

 

Prof. Dr. Nur CENTEL

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama Hukukuna Eleştirel Yaklaşım

Sayfa: 49-94

 

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN – Yrd. Doç. Dr. Murat BALCI

Kasten Öldürme Suçu (TCK. m.81)

Sayfa: 95-218

 

Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Türk Ceza Yasası’nda İşaret ve Engel Koymama Suçu (TCK m.178)

Sayfa: 219-233

 

Yard. Doç. Dr. Gökçe ÇATALOLUK

Hukukçunun Hukuk Karşıtı Tutumunun Edebi Dışavurumu: Dr.Franz Kafka ve “Dava”sı

Sayfa: 235-264

 

Ar. Gör. Gülfem PAMUK

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklunun Salıverilme Talebinin İncelenme Usulü

Sayfa: 265-281

 

Ar. Gör. Tolga ŞİRİN

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Göre Serbest Seçim Hakkı

Sayfa: 283-348

 

Doç. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

Makbuz Verilmesi ve Borç Senedi İadesine Bağlanan Yasal Karineler (BK.m.88)

Sayfa: 351-375

 

Yard. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN

Gümrük Antrepoları, Eşyanın Tasfiyesi ve Antrepo Ücretınden Sorumluluk

Sayfa: 377-392

 

Yard. Doç. Dr. Sabah ALTAY

Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce Borçtan Kurtarılma Talebi

Sayfa: 393-411

 

Ar. Gör. Can Yalçın ARMUTCUOĞLU

Aile Konutuna Sağlanan Koruma ve Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği

Sayfa: 413-436

 

Öğr. Gör. Gül BÜYÜKKILIÇ

Discrimination In The European Union: A Problem Aimed To Be Resolved Or Just An Instrument To Serve The Economic Targets?

Sayfa: 437-469

 

Ar. Gör. Fatma Zeynep ALTINER

Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Güven Sorumluluğuna İlişkin BGE 130 III 345 No. lu Federal Mahkeme Kararının İncelenmesi

Sayfa: 473-496


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.04.2022 12:42:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM