Cilt: 14, Sayı: 3, Yıl: 2008

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 

Yrd.Doç.Dr.Adnan KÜÇÜK

Türkiye'de Sivil Demokratik Bir Anayasa Yapamında Aşılması Gerekli Bazı Eşikler

Sayfa: 1-53

 

Ar.Gör.Dr.İrem ARAL

Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Direktifleri Uyarınca Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Kurulma ve Faaliyete Geçme Aşamasında Denetimi 

Sayfa: 55-112

 

Dr.Mehmet Emin AKGÜL

Yargısal Bağımsızlık: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Sayfa: 113-146

 

Ar.Gör.Salih Önder YEŞİLTEPE

Tek Satıcılık Sözleşmesinin Öğretide Benzer Olarak Belirtilen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi

Sayfa: 147-169

 

Ar.Gör.Sabah ALTAY

Türk Borçlar Kanunun Hükümlerine Göre İşçi ile İşveren Arasında Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Sayfa: 171-207

 

Ar.Gör.Esra DEMİR

İnsan Haklarının Evrenselliği Görüşü Karşısında Kültürel Rölativizm 

Sayfa: 209-242

 

Ar.Gör.Hanife DOĞRUSÖZ

Türk Hukukunda Teslim Koşullu Menkul Rehninde Rehin Alanın Sorumluluğu

Sayfa: 243-264

 

Ar.Gör.Serdar KALE

Reklam Sloganlarının Taklide Karşı Korunması

Sayfa: 265-274

 

Ar.Gör.Müjgan YÜCEL

Fesih Bildirimine İtirazda Özel Hakemin Kararının Kapsamı, İşe Başlamama Halinde Tazminata Miktar Belirtilmeden Karar Verilmesine İlişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin Bir Kararı

Sayfa: 275-287

 

(Çeviren) Dr.H.Özden ÖZKAYA-FERENDECİ

Kesin Hükmün Etkilerine İlişkin Güncel Bir Alman Federal Mahkemesi Kararı

Sayfa: 289-297

 

(Çeviren)Ar.Gör.Dr.Ercüment ÖZKARACA

İş Sözleşmesinin İş İçin Tahsis Edilen Bilgisayarın Özel Amaçla Kullanımı Nedeniyle Feshine Dair Alman Federal İş Mahkemesi Kararı

Sayfa: 299-307

 

(Çeviren)Arş.Gör.Güzide Burcu GÜNVEREN

Roma Hukukunda Su Hakları

Sayfa: 309-312

 

 

 


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 13.03.2020 12:09:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM