Cilt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2013

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

 İçindekiler

 

KAMU HUKUKU

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf YAŞAR

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci Maddesinde Yer Alan “Seyirden Yasaklanma” İle “Seyirden Yasaklama” Tedbirleri

Sayfa: 3-38

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf YAŞAR - Işıl TURAN

Alman, Avusturya ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Talep Üzerine Öldürme Suçu İle Ötanazi İlişkisi

Sayfa: 39-72

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail DURSUN

Yasama Sorumsuzluğunun Hakaret Suçu Bakımından Değerlendirilmesi

Sayfa: 73-98

 

Dr. Said Vakkas GÖZLÜGÖL

Diplomatik Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkların Kötüye Kullanılması

Sayfa: 99-132 

 

ÖZEL HUKUK

 

Yrd. Doç. Dr.İpek SAĞLAM

Ticarî İşletmelerin Ürün Kirası Sözleşmelerine Konu Teşkil Etmesi ve Bunun Benzer Hukuki İlişkiler İle Karşılaştırılması

Sayfa: 133-166

 

Yrd. Doç. Dr. İpek SAĞLAM

Ticarî İşletmeye İlişkin Ürün Kirası Sözleşmesinin Kurulması ve İşletme Unsurları Üzerindeki Etkisi

Sayfa: 167-202

 

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. H. Özden ÖZKAYA-FERENDECİ

İflasta Takasa İtiraz Edilmesi Haline İlişkin Bir Alman Federal Mahkemesi Kararı

Sayfa: 203-210

 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Halis KARAMAN

Kısmi Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçilerin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılığı

Sayfa: 211-235

 

Dr. K. Ali SONAT

Ana Babanın Eğitimi Devam Eden Ergin Çocuğa Karşı Nafaka Yükümlülüğü

Sayfa: 235-292

 

Dr. Murat TOPUZ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi (TBK m. 448-460)

Sayfa: 293-356

 

Dr. Gediz KOCABAŞ

Evlilik Sonrası Dayanışma İlkesi ve Bu İlkenin Sınırı Olarak Clean Break İlkesi Doğrultusunda Yoksulluk Nafakasını Belirleyici Ölçütler

Sayfa: 357-392

 

Çev: Dr. G. Burcu GÜNVEREN

Roma Hukuku’nda Capitis Deminutio

Sayfa: 393-402

 

Ar. Gör. Başak GÖRGEÇ

Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi

Sayfa: 403-441

 

Ar. Gör. Merve ACUN

Yabancılık Unsuru Taşıyan Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Yetkili Mahkeme

Sayfa: 441-482


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 06.05.2022 16:35:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM