Cilt: 16, Sayfa: 3-4, Yıl: 2010

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD)

 

İçindekiler

 

Yrd. Doç. Dr. Arda ATAKAN

Friedrıch Müller’in “Temel Hakların Nesnel Sınırlılığı” Teorisi Üzerine Bir İnceleme

Sayfa: 3-27

 

Yrd. Doç. Dr. Arda ATAKAN

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Takdir Yetkisi Doktrinine İlişkin Bir İnceleme

Sayfa: 29-36

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları

Sayfa: 37-83

 

Ar. Gör. Tolga ŞİRİN

Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri

Sayfa: 85-168

 

Doç. Dr. Burak ÖZEN

Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması

Sayfa: 171-194

 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan İPEK

Actio Rerum Amotarum

Sayfa: 195-215

 

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERLÜLE

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması

Sayfa: 217-248

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK

Das Deutsche Lebenspartnerschaftsgesetz, Insbesondere Adoption Durch Gleichgeschlechtliche Paare

Sayfa: 249-277

 

Ar. Gör. Evren KILIÇOĞLU

Gizli Babalık Testlerinin Soybağının Reddi Davasına Etkileri ve Bu Bağlamda Alman Hukukunda

“Hukuki Babanın Biyolojik Babalığının Açıklığa Kavuşturulması Talebi”nin Tanınması - Yargılama Hukuku

Perspektifinden Bir Bakış

Sayfa: 279-307

 

Ar. Gör. Nazlı GÖREN ÜLKÜ

Medeni Yargılama Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu

Sayfa: 309-325

 

Av. M. Hakan TÜFEKÇİ / Arş. Gör. Canan ÜNAL

International Payment Methods

Sayfa: 327-351

 

Yazan: Prof. Dr. Heinrich Honsell, Zürich

Çeviren: Ar. Gör. Dr. Murat TOPUZ

Amerikan Hukuk Kültürü

Sayfa: 355-373

 

Doç. Dr. Melikşah YASİN

İmar Kanunu’nun 42. Maddesi - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme

Sayfa: 377-396


Bu sayfa Hukuk Fakültesi tarafından en son 25.04.2022 12:42:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM