Sık Sorulan Sorular

Yaz Okulu

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilkdönemindeki (Güz Dönemi) dersi alamaz. Yaz okulunda  ders alınabilmesi  için, Bahar döneminin sonunda  sınamalı öğrenci olmayan durumunda  olması gerekir.

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir, 20.06.2017 tarihinden itibaren öğrencinin  sınıf durumu bir sonraki yıla dönüştürüldügünden ders alabilmesi mümkün olacaktır. (örnek tarih 2016-2017 eğitim yılı sonu için verilmiştir)

Kayıt dondurma işlemleri eğitim yılından sayılmadığından

Aktif eğitim gördüğü dönemlerde 8. yarıyıla ve 4.yılına ulaşmış öğrenciler dilediği dönemden yaz okulunda ders alabilir

Yaz okulu ayrı bir dönemdir ve yönetmeliği farklıdır.

Yaz okulu tek ders sınavından faydalanabilmek için öğrencinin yaz okulunda herhangi bir dersi almış olması gerekmektedir.

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2, 12.10.2016 tarih / 2017/351-10)

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

 Tek ders sınavı

  MADDE 27

 (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

 (2)    Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

 (3)   Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belir lenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Öğrenci güz yarıyılına harç ödeyerek kayıtlanabilir

yada

bundan sonraki tüm tek ders sınavları için dersin ait olduğu dönemin harcını ödemesi gerekir

Yaz okulu sonrası tek ders sınavına girebilmek için

Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında

mezun olmak için kalan tek dersin fakültemizden alınmış ve

dersten kalınması yeterlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

(Senato:10.05.2017 tarih / 2017/356-2, 12.10.2016 tarih / 2017/351-10)

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

 

Aynı Dersi Hem Üniversitemizden hemde başka Üniversiteden alamazlar.

örnek : vergi hukuku dersini üniversite içinden alması durumunda üniversite içi geçerlidir. başka üniversite de alsa ve geçse bile bu not 2019-2020 den itibaren işleme alınmaz.

11.10.2019 tarih ve 1900281666 sayılı belge işlemin dayanağıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu
Derslerin açılması
MADDE 8 – (2) Yıllık sistemde eğitim veren birimlerde yaz okulu açılmaz.

Fakültemize not aktarımı aşağıdaki mevzuat hükümlerine dersin katsayısının harfli dönüşüme göre yapılmaktadır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir.

Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Başarı Değerlemesi
90 - 100 AA 4 Pekiyi
85 - 89 BA 3,5 İyi-Pekiyi
80 - 84 BB 3 İyi
75 - 79 CB 2,5 Orta-İyi
65 - 74 CC 2 Orta
55 - 64 DC 1,5 Orta-Geçer
50 - 54 DD 1 Geçer
45 - 49 FD 0,5 Başarısız
0 - 44 FF 0 Başarısız
-- FG 0 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)
-- DZ 0 Devamsız (başarısız)
-- MZ -- Mazeretli
50 - 100 S 0 Yeterli (başarılı)
0 - 49 U 0 Yetersiz (başarısız)
-- E -- Tamamlanmamış / Eksik
-- DE -- Devam ediyor

 

HIZLI ERİŞİM