Sık Sorulan Sorular

Yaz Okulu

Öğrenci güz yarıyılına harç ödeyerek kayıtlanabilir

yada

bundan sonraki tüm üç ders sınavları için dersin ait olduğu dönemin harcını ödemesi gerekir

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına girebilmek için 

Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

 

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında 

mezun olmak için kalan üç  dersten kalınması yeterlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

madde 27 

Aynı Dersi Hem Üniversitemizden hemde başka Üniversiteden alamazlar.

örnek : vergi hukuku dersini üniversite içinden alması durumunda üniversite içi geçerlidir. başka üniversite de alsa ve geçse bile bu not 2019-2020 den itibaren işleme alınmaz.

11.10.2019 tarih ve 1900281666 sayılı belge işlemin dayanağıdır.

Fakültemize not aktarımı aşağıdaki mevzuat hükümlerine dersin katsayısının harfli dönüşüme göre yapılmaktadır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Devam ve başarı durumu
MADDE 10 FIKRA 
(7) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin intibakları Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yapılır.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ


Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir.

Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Başarı Değerlemesi
90 - 100 AA 4 Pekiyi
85 - 89 BA 3,5 İyi-Pekiyi
80 - 84 BB 3 İyi
75 - 79 CB 2,5 Orta-İyi
65 - 74 CC 2 Orta
55 - 64 DC 1,5 Orta-Geçer
50 - 54 DD 1 Geçer
45 - 49 FD 0,5 Başarısız
0 - 44 FF 0 Başarısız
-- FG 0 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)
-- DZ 0 Devamsız (başarısız)
-- MZ -- Mazeretli
50 - 100 S 0 Yeterli (başarılı)
0 - 49 U 0 Yetersiz (başarısız)
-- E -- Tamamlanmamış / Eksik
-- DE -- Devam ediyor

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Başvuru ve ders alma esasları  MADDE 9 – (3) Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.

(MADDE:9-7)

(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı
takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bunun için, diğer
birimden alınacak dersin kredisi ve AKTS değerlerinin eşit veya fazla olması kaydıyla,
öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil
açısından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranır.

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ


yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.MADDE9/3


bu beş dersin bir dönemde farklı üniversiteden en fazla 3 ders alabilirler.MADDE 9/8


Başvuru ve ders alma esasları  MADDE 9 – (3) Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.


(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bunun için, diğer birimden alınacak dersin kredisi ve AKTS değerlerinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açısından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranır.


(8) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenci, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi halinde farklı üniversiteden en fazla 3 ders alabilirler.

26/06/2020 tarih ve 2000173327 sayılı yazımızla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ders alma sınırı hakkında görüş sorulmuş ve

20.07.2020 tarih ve 2000192137 sayılı yazı ile Üniversitemiz öğrencilerin yaz döneminde 5 ders alabileceği belirtilmiştir

Öğrencinin durumunun anadal, çap, yap olması fark etmez bütün öğrencilik durumları için yaz okulunda kurum içi ve dışı  toplam ders alabilir.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ


yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.MADDE9/3


bu beş dersin bir dönemde farklı üniversiteden en fazla 3 ders alabilirler.MADDE 9/8


Başvuru ve ders alma esasları  MADDE 9 – (3) Öğrenciler yaz okulunda üniversitemizden ve diğer üniversitelerden olmak üzere toplamda en fazla 5 ders alabilir.


(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bunun için, diğer birimden alınacak dersin kredisi ve AKTS değerlerinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açısından denkliğinin kabul edilmiş olması şartı aranır.


(8) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Marmara Üniversitesi bünyesinde açılan yaz okulunda yer almaması halinde, öğrenci, dersin ders saati, kredisi veya AKTS değerlerinden herhangi birinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmesi halinde farklı üniversiteden en fazla 3 ders alabilirler.

 

 

2022 Yılı için üniversite dışından en fazla 3 ders alınabilir
2023 Yılı için üniversite dışından en fazla 3 ders alınabilir
2024 Yılı için üniversite dışından en fazla 3 ders alınabilir
2025 Yılı için üniversite dışından en fazla 3 ders alınabilir
 
öğrencilik hayatı boyunca başka üniversitelerden toplamda 3 ders alamaz anlamı içermemektedir
 
kısıtlama bir dönem için üniversite dışından en fazla 3 ders alınmasına müsade etmektedir.

 

Eğitim-Öğretim yılında kayıt dondurmalar öğrencinin talebine göre tek dönem veya iki dönem olarak dondurulmaktadır.

Yaz okulu bu sürecin dışındadır öğrenci yaz okulunda biten dönem öncesi kayıt dordurmuş olsa bile yaz okulundan ders alabilir

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurulması ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma
Kayıt dondurulması
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının
dondurulmasına karar verilebilir:


a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.


(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan
hallerde bir veya iki yarıyıl,

(ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca,

(d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince,

(e) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.


(3) Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.


(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.


(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

evet üç ders sınavı sonrasında derslerin biri veya birkaçından kalma ihtimaline karşı yaz okulundan ders alabilirsiniz

üç ders sınavı sonrası mezun edilirsiniz mezuniyetiniz sonrası gelen yaz okulu notu sınava girmedi fg şeklinde olur ve bu not siz mezun olduğunuzdan dolayı işlenmez

 

HIZLI ERİŞİM