Sık Sorulan Sorular

Yaz Okulu

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir, 20.06.2017 tarihinden itibaren öğrencinin  sınıf durumu bir sonraki yıla dönüştürüldügünden ders alabilmesi mümkün olacaktır. (örnek tarih 2016-2017 eğitim yılı sonu için verilmiştir)

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına girebilmek için Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

 

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında mezun olmak için kalan üç dersin fakültemizden alınmış ve dersten kalınması yeterlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

madde 27 


 

Öğrenci güz yarıyılına harç ödeyerek kayıtlanabilir

yada

bundan sonraki tüm üç ders sınavları için dersin ait olduğu dönemin harcını ödemesi gerekir

Yaz okulu sonrası üç ders sınavına girebilmek için Sınava girilecek Dersin  Yaz okulunda alınması gerekmez

 

Yaz okulundan Alınan diğer derslerin tamamlanması sonrasında mezun olmak için kalan üç dersin fakültemizden alınmış ve dersten kalınması yeterlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

MADDE 10 - fıkra (6)    Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için, yaz stajı uygulamasını tamamlamış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan önlisans ve lisans öğrencileri, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

madde 27 

Aynı Dersi Hem Üniversitemizden hemde başka Üniversiteden alamazlar.

örnek : vergi hukuku dersini üniversite içinden alması durumunda üniversite içi geçerlidir. başka üniversite de alsa ve geçse bile bu not 2019-2020 den itibaren işleme alınmaz.

11.10.2019 tarih ve 1900281666 sayılı belge işlemin dayanağıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu
Derslerin açılması
MADDE 8 – (2) Yıllık sistemde eğitim veren birimlerde yaz okulu açılmaz.

Fakültemize not aktarımı aşağıdaki mevzuat hükümlerine dersin katsayısının harfli dönüşüme göre yapılmaktadır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Başka kurumlarda alınan dersler ile ilgili muafiyet esasları

MADDE 10 - (1) Marmara Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir.

Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler harf notları ile beraber Tablo:1'deki Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

 

Tablo 1: Doğrudan Dönüşüm Sistemi

Başarı Notu Aralığı Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Başarı Değerlemesi
90 - 100 AA 4 Pekiyi
85 - 89 BA 3,5 İyi-Pekiyi
80 - 84 BB 3 İyi
75 - 79 CB 2,5 Orta-İyi
65 - 74 CC 2 Orta
55 - 64 DC 1,5 Orta-Geçer
50 - 54 DD 1 Geçer
45 - 49 FD 0,5 Başarısız
0 - 44 FF 0 Başarısız
-- FG 0 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız)
-- DZ 0 Devamsız (başarısız)
-- MZ -- Mazeretli
50 - 100 S 0 Yeterli (başarılı)
0 - 49 U 0 Yetersiz (başarısız)
-- E -- Tamamlanmamış / Eksik
-- DE -- Devam ediyor

 

Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülteye/ Yüksekokula dilekçe vererek, ilgili Yönetim Kurulu Kararına göre ders alınıp alınamayacağı kesinleşmektedir
Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanması gerekmektedir.  

26/06/2020 tarih ve 2000173327 sayılı yazımızla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ders alma sınırı hakkında görüş sorulmuş ve

20.07.2020 tarih ve 2000192137 sayılı yazı ile Üniversitemiz öğrencilerin yaz döneminde 5 ders alabileceği belirtilmiştir

Öğrencinin durumunun anadal, çap, yap olması fark etmez bütün öğrencilik durumları için yaz okulunda kurum içi ve dışı  toplam ders alabilir.

 

 

HIZLI ERİŞİM