Sık Sorulan Sorular

Ders Seçme İşlemleri

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  12. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

(12) Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir.

Hükmü uyarınca Alttan kalan seçimlik tekrar seçilebileceği gibi bu ders  alınmayıp başka bir seçimlik ders te seçilebilir

bu sebeple BYS Otomasyon sistemi önceki dönemden verilemeyen seçimlik dersi zorunlu değil seçimlik olarak sunar.

İlgili yarıyılda ders seçimi yapan ve danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, akademik takvim de belirtilen Ders ekleme ve çıkartma tarihlerinde seçtiği derslerde değişiklik yapabilir.

BYS' de danışman ataması yapılması ve dersin açılması gerekmekte olup

konu hakkında Öğrenci İşleri Bürüsu ile irtibata geçiniz

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  8. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

 (1.Fıkra) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

 

(8.Fıkra) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.

Ders kayıtlanması eğitim öğretim yılı başında yaptıklarından

Dönemlik öğrenciler gibi ders kaydı yapmayacaktır

Yıllık sisteme tabi 2.eğitim öğrencilerinin harç ücretlerinin 2. Taksitini yatırmaları yeterlidir.

Bir önce eğitim döneminde ders seçim işlemini öğrenci işleri tarafından ders atamanız yapıldı ise 

Ders Atama Ekranında dersinizin

Seçmeli Ders Grubu tanımlanmamıştır.

ilgili dönem ders kayıt ekranına girip

Seçmeli Ders Grubunu belirlenip kaydedildiği takdirde.

Bu dönemki ders kaydın da geçen aldığınız ve geçtiğiniz dersler görünmez

Yıllık Müfredatta

1. Sınıflar HUK-SD2 Seçimlik ders grubundan IKT1080-İktisat dersini
2. Sınıflar HUK-SD4 Seçimlik ders grubundan MLY1080-Maliye dersini
3. Sınıflar HUK-SD6 Seçimlik ders grubundan HUK3028-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku dersini 
4. Sınıflar HUK-SD7 Seçimlik ders grubundan HUK3029-Tüketici Hukuku dersini seçmeli

2.sınıf öğrencisi 1.sınıfa ait HUK-SD2 grubundan Maliye seçerse sistem bunu TEKRAR [R] nitelitke olarak algılar ve kredinizi düşürür

Yapması gereken HUK-SD4 grubunda yer alan  MLY1080 Maliye Dersinin seçilmesidir.


4.sınıf öğrencisi 3.sınıfa ait HUK-SD6 grubundan HUK3029-Tüketici Hukukunu seçerse sistem bunu TEKRAR [R] nitelitke olarak algılar ve kredinizi düşürür

Yapması gereken HUK-SD7 grubunda yer alan   HUK3029-Tüketici Hukuku Dersinin seçilmesidir.


 

Bu nedenle isimleri aynı olsada her sınıf için ayrı ders havuzundan ders seçilmelidir

İsimleri aynı ders grubunda olsada Her Sınıf İçin kendine tanımlı seçimlik ders havuzundan ders seçmelidir.

No SINIF DERS Ders Kodu Ders Adı
HUK-SD2 1 SEÇİMLİK IKT1080 İktisat
HUK-SD4 2 SEÇİMLİK MLY1080 Maliye
HUK-SD6 3 SEÇİMLİK HUK3028 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
HUK-SD7 4 SEÇİMLİK HUK3029 Tüketici Hukuku

HIZLI ERİŞİM