Sık Sorulan Sorular

Ek 3 Ders

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Ders alma esasları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.

  • Hükmüne  istinaden mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci son yarıyılına ilave aynı yarıla ait en fazla 3 dersi yukarıdaki açıklandığı şekilde alabilir.
  • Yaz Okulu bu sürece dahil olmadığı gibi güz ve bahar yarıyılından ayrı ayrı üçer ders alınmasıda söz konusu değildir.
  • İçinde oldukları yarıyılda alacakları ilave en fazla 3 dersle mezun olabilcek öğrencilerin bu haktan faydalanmak için almak istediği derseleri ıslak imzalı dilekçe de belirtmesi ve  öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 18 inci maddesi birinci fıkrasında

"Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

Ancak
mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir"denilmektedir.

İlgili madde doğrultusunda bir öğrencinin ilave olarak üç dersi alabilmesi için bu hakkın kullanıldığı yarıyılda mezun olabilmesi gerekmektedir.


bu doğrultuta 
11.03.2016 tarih ve 1600066647 sayılı yazımız.
16.06.2016 tarih ve 1600070202 sayılı cevabi yazı işlemin dayanağınını oluşturmaktadır


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 20 Ağustos 2015 / 29451

Ders alma esasları
MADDE 18 – (1)

Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı,

kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.

  • Hükmüne  istinaden mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci son yarıyılına ilave aynı yarıla ait en fazla 3 dersi yukarıdaki açıklandığı şekilde alabilir.

 

  • İçinde oldukları yarıyılda alacakları ilave en fazla 3 dersle mezun olabilcek öğrencilerin bu haktan faydalanmak için almak istediği derseleri ıslak imzalı dilekçe de belirtmesi ve  öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İlgili madde doğrultusunda bir öğrencinin ilave olarak üç dersi alabilmesi için bu hakkın kullanıldığı yarıyılda mezun olabilmesi gerekmektedir.

 

bu doğrultuda 
11.03.2016 tarih ve 1600066647 sayılı yazımız.
16.06.2016 tarih ve 1600070202 sayılı cevabi yazı işlemin dayanağınını oluşturmaktadır

HIZLI ERİŞİM