Sık Sorulan Sorular

Yatay Geçiş

Üniverstemiz 

 

"Yatay geçiş MADDE 34 – (1) Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri gerekir. (2) Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır." şeklinde tanımlanmış olup uygulama esasları ise

ne göre yapılmakatdır

 

Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler vazgeçti ise kayıt sildirme prosedürü aynen uygulanır.

Resmi olarak kayıt yaptırdığı için normal öğrenci gibi dilekçe vererek kayıt silme isteğinde bulunacak.

Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay geçiş

 

MADDE 29 - (1) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(2)   Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

(3)    İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4)    Merkezî Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki programında geçirmiş olduğu süre katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamasına katılır. Süre hesaplamasında öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl esas alınır.

Fakültemiz Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr bu udurumu bilgidiren eposta atmanız halinde öğrencilik durumunuz aktif edilecektir


 

 Başvuru ve değerlendirmeyi içeren

MADDE 7 –  (5) fıkrası "Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. " hükmüne istinaden Kayıt dondurmuş öğrenci Kurumlar arası veya Merkezi Puanla Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirve kaydının olduğu üniversiteden durumunu belgelemek şartı ile başvuru yapabilir.

Fakültemize Başvuru sonrası kayıtlanması durumunda aktif kayıtlı öğrenci olacaktır.

Başvuru Şartları MADDE 7 – 

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (8) Türkçe programlardan tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan

 

 
Üniversitemize üçüncü sınıfa yatay geçiş yapan lisans,
 
 
“Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde yer alan ders kaydı ile ilgili fıkralardan, beşinci ve sekizinci fıkralarındaki kısıtlamalar öğrencinin öğretime başladıkları yarıyılda uygulanmaz.
 
Dışında kalan fıkralarda belirtilen kriterler dikkate alınarak derse yazılma işlemi yapmanız gerekmektedir.

HIZLI ERİŞİM