Sık Sorulan Sorular

Yatay Geçiş

Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler vazgeçti ise kayıt sildirme prosedürü aynen uygulanır.

Resmi olarak kayıt yaptırdığı için normal öğrenci gibi dilekçe vererek kayıt silme isteğinde bulunacak.

Fakültemize merkezi yerleştirme puanı ile yerleşen öğrencilerin YÖKSİS kontrolü yapılır

Hukuk Fakültesinde eğitim görürken Fakültemize başvuru yapanların tamamladığı sınıfı takip eden sınıfa devem ettirilir

Farklı bölümden gelen öğrencilerin sınıfları sisteme bir (1) olarak kaydedilir ve birinci sınıfa kayıtlanır


muafiyet talepleri olması halinde ilgili komisyon kararı ile muafiyet ve intibakları Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi esas alınarak yapılır 


ayrıca diğer dayanak yatay geçiş yönergesinin intibak hükümlerini içeren maddeleridir

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İntibak işlemleri

MADDE 29 - (1) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(2)   Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

(3)    İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4)    Merkezî Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki programında geçirmiş olduğu süre katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamasına katılır. Süre hesaplamasında öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl esas alınır.

 

 

işleme dair güncel evrak numarası 09.08.2022 tarih ve 337805 sayılı yazı ve ekleri

 

1.) YÖK_Yönetmelik

2.) MÜ. onlisans_lisans_yatay_gecis_yönerge

3.) YÖK Ek Madde1_Uygulama_İlkeleri

4.) MÜ yatay geçis dikkat edilecek hususlar_2022-2023_Güz

Fakültemiz Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr bu udurumu bilgidiren eposta atmanız halinde öğrencilik durumunuz aktif edilecektir


 

 Başvuru ve değerlendirmeyi içeren

MADDE 7 –  (5) fıkrası "Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. " hükmüne istinaden Kayıt dondurmuş öğrenci Kurumlar arası veya Merkezi Puanla Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirve kaydının olduğu üniversiteden durumunu belgelemek şartı ile başvuru yapabilir.

Fakültemize Başvuru sonrası kayıtlanması durumunda aktif kayıtlı öğrenci olacaktır.

Başvuru Şartları MADDE 7 – 

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (8) Türkçe programlardan tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan

 

HIZLI ERİŞİM