Sık Sorulan Sorular

Yatay Geçiş

Üniverstemiz 

 

"Yatay geçiş MADDE 34 – (1) Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri gerekir. (2) Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır." şeklinde tanımlanmış olup uygulama esasları ise

ne göre yapılmakatdır

 

Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler vazgeçti ise kayıt sildirme prosedürü aynen uygulanır.

Resmi olarak kayıt yaptırdığı için normal öğrenci gibi dilekçe vererek kayıt silme isteğinde bulunacak.

Fakültemize merkezi yerleştirme puanı ile yerleşen öğrencilerin birinci sınıfa kayıtlanır

muafiyet talepleri olması halinde ilgili komisyon kararı ile muafiyet ve intibakları Marmara Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi esas alınarak yapılır 

 

ayrıca diğer dayanak yatay geçiş yönergesinin intibak hükümlerini içeren maddeleridir

 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İntibak işlemleri

MADDE 29 - (1) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(2)   Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.

(3)    İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4)    Merkezî Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki programında geçirmiş olduğu süre katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamasına katılır. Süre hesaplamasında öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl esas alınır.

Fakültemiz Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr bu udurumu bilgidiren eposta atmanız halinde öğrencilik durumunuz aktif edilecektir


 

 Başvuru ve değerlendirmeyi içeren

MADDE 7 –  (5) fıkrası "Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. " hükmüne istinaden Kayıt dondurmuş öğrenci Kurumlar arası veya Merkezi Puanla Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirve kaydının olduğu üniversiteden durumunu belgelemek şartı ile başvuru yapabilir.

Fakültemize Başvuru sonrası kayıtlanması durumunda aktif kayıtlı öğrenci olacaktır.

Başvuru Şartları MADDE 7 – 

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (8) Türkçe programlardan tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan

 

 
Üniversitemize üçüncü sınıfa yatay geçiş yapan lisans,
 
 
“Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde yer alan ders kaydı ile ilgili fıkralardan, beşinci ve sekizinci fıkralarındaki kısıtlamalar öğrencinin öğretime başladıkları yarıyılda uygulanmaz.
 
Dışında kalan fıkralarda belirtilen kriterler dikkate alınarak derse yazılma işlemi yapmanız gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Özel Durumlar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde,

kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde

kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları,

gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.


ilgili madde hükmü 24/1 öğrencinin fakültesine yerleştiği yıl itibari ile yerleştirme puanının

Fakültemiz ilgili yılı puanından yüksek olma şartı ile başvurabilirler

öğrencinin puanı fakültemiz puanından düşük olması durumunda başvurusu yönetmelik gereği işleme alınmaz

HIZLI ERİŞİM