Sık Sorulan Sorular

Mezuniyet

YÖKSİS Bilgi Girişi (2008 Öncesi Kayıtlananlar)

YÖKSİS bilgisi eksik olan mezunlarımızın "YÖKSİS Bilgi Gönderme Formunu" doldurarak (Form için tıklayın)

TC  Adı Soyadı Bölümü  Kayıt tarihi Mezuniyet Tarihi Gano Diploma No
               

 hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr  e-posta hesabına göndermeleri gerekir.

Bilgi formuna ek olarak;

nüfus cüzdanının her iki yüzünün,

diplomanın her iki yüzünün,

mezuniyet transkriptinin ve

dilekçenin de elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.

Not : YÖKSİS bilgileri 2008 öncesi kaydolan ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayan mezunlarımız içindir.

 
Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir.
 
Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.
 
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’ su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar
 
 
Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı veya ortak diploma alır.
Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir.
Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.
 
Öğrenci ilgili dönemin sonunda not yükseltmek amacıyla tek ders sınavına katılabilir.
Tek ders sınavı (Hukuk Fakültesi Üç Ders) sonucu not ortalamasını (2,00) tutturamamışsa ilk öğrenim döneminde öğrenim harcını ödemek koşulu ile DD ve DC olan derslere kayıt yaptırabilirler.
 
 
Azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli şartları yerine getirememiş öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile derslere kayıt yaptırabilirler, ancak ders ve sınavlara katılma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

yönetmelik gereği kayıtlı olduğu müfredattaki dersleri başarı ile vermesi gerekmektedir

sadece gano nun 2,00 ve üzeri olması ve eksik ders veya seçimlik dersi olması mezuniyet hakkı doğurmaz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika
MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

 
 
 

Üniversitemizde aktif öğrenciler  lise diplomasını alabilir. 


Diplomaların aslının gerektiği dırumlarda 
öğrencinin lise diplomasının "aslı gibidir" yapılan bir örneği ne diplamanın aslının ilgiliye hangi nedenle verildiği belirtilerek öğrencilerin lise diploması ilgiliye verilir.

İşlem Dayanağı Belgeler
04.08.2016 tarih ve 1600205006
28.12.2017 tarih ve 1700380471

HIZLI ERİŞİM