Sık Sorulan Sorular

Diploma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre

 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

5-      Diploma almaya gelenlerden Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir. (Diploma Teslimi açısından teslim işlemlerinin hızlı olması için Geçici Mezuniyet Belgesinin mezun öğrencimizin yanında olması tavsiye edilir)

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata' da” ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

 

                      Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi:

 

Diplomanın;

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması, 

hallerinde mezun olan kişi, dilekçe (dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıdadır) ile Fakültemize müracaat eder . Dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

  

Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre

 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

5-      Diploma almaya gelenlerden Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir. (Diploma Teslimi açısından teslim işlemlerinin hızlı olması için Geçici Mezuniyet Belgesinin mezun öğrencimizin yanında olması tavsiye edilir)

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata' da” ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

 

                      Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi:

 

Diplomanın;

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması, 

hallerinde mezun olan kişi, dilekçe (dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıdadır) ile Fakültemize müracaat eder . Dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

  

Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Üniversitemiz Mezunlarının Diploma Doğrulama Sistemi üzerinden http://diploma.marmara.edu.tr/ sorgulama yapıldığı gibi;

Kare kod olan diplomaların kare kod okutularak doğrulaması yapılır,

Diploma Doğrulama Sisteminde görünmeyen mezunlarımız için Fakültemize resmi yazılı talepde bulunulmalıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Mahkeme Kararına Dayalı Nüfus Kaydı Değişikliği

MADDE 13 - (1) Mezuniyetten sonra, mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliklerinde yeni diploma düzenlenmez.

Birim tarafından diplomanın arka yüzüne şerh düşülüp tarih atılarak imzalanır.

Diplomada şerh düşülecek yer olmaması durumunda üst yazı verilir.

Ancak mezunun yeni diploma talep etmesi durumunda, mezundan Yeni Diploma Düzenlenmesine Dair Mahkeme Kararı istenir.

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve

GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi;

GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi

olarak mezun olurlar.

Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.  

 

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A

 

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 8 - 

(2)       Diploma üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almaz. Bu bilgiler, diploma eki ve/veya transkript belgesinde belirtilir.

a) İkinci öğretim veya uzaktan eğitimle mezun olma durumu,

b) Derece ile mezun olanların veya onur derecesi alanların başarı dereceleri,

c) Mezuniyeti ile birlikte kullanmaya hak kazanılan unvan,

ç) Yönelme/uzlanım alanları.

HIZLI ERİŞİM