Sık Sorulan Sorular

Belge Temini Hakkında

21.10.2017 tarih 2017/10918 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" ın

Madde 2 -

(1) "Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ile ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz." denilmektedir. 

Öğrenci belgesi almak öğrencilik hakkı olduğundan borçlu öğrencilere öğrenci belgesi verilmemektedir.

 

HIZLI ERİŞİM