Sık Sorulan Sorular

Burslar

 13.12.2016 tarih ve 352-4-K sayılı Üniversite Senato Kararı revize edilmiştir

Üniversitemizde kayıtlı olup kamu kurum ve kuruluşlarından burs alanlar ile başarı durumu talep edilen öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bulunduğu sınıf itibariyle Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmekte olup

Uygulama 2017-2018
Eğitim-Öğretim Yılı başarı notu dikkate alınarak 2018-2019
Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yapılacaktır.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Burs duyurularına Üniversitemiz 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı WEB sayfasından ulaşılabilir

Öğrenim Bursu Alan Öğrencilerimiz Hakkında

“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin” mevzuat hükümleri gereğince;

gerçek veya tüzel kişilerden öğrenim bursu almakta olan öğrencilerimizin ders başarı durumları başta olmak üzere özlük durumlarına ilişkin bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere açıklanması hak sahibinin rızası doğrultusunda mümkündür.

Söz konusu “rıza” olmadıkça Fakültemize yapılan bilgi alma başvuruları reddedilmektedir.

Burs alan öğrencilerimizin durum hakkında bilgi sahibi olarak kendilerine burs sağlayan kişiler ile iletişime geçmeleri ve bilgi alma başvurularına ilişkin taleplere rıza göstermiş iseler bu rızanın da başvuru taleplerine eklenmesi hususunda;

Bilgilerinize sunulur.

HIZLI ERİŞİM